Beijing

Contact

Building G02, Mingji Int'l Creativity Park
35 Dahuangzhuang, Chaoyang Road
Chaoyang District, Beijing, 100024
Map It

Trends

Designing with Cultural Awareness

Professional Builder

Select Projects

Clubhouse

Dongguan Clubhouse

Dongguan, Guangdong, China

Master Plan

Longan Woods

Luzhou, Sichuan, China

Master Plan

Sanqianfu

Changsha, Hunan, China

Hotel

Grand MetroPark Hotel

Sanya, Hainan, China

Golf Clubhouse

Wuhan Changjiang Golf Clubhouse

Wuhan, Hubei, China

Master Plan

Dianshan Lake

Kunshan, Jiangsu, China

Resort Community

Yalong Bay Resort Villas

Sanya, Hainan, China

Golf Clubhouse + Training Center

Luxe Hills Golf Clubhouse and Training Center

Chengdu, Sichuan, China