Office

Select Projects

Office

Scenic Oaks

Modesto, California

Corporate Office

Guojin Tower

Dongguan, Guangdong, China

Office Tenant Improvements

ALR Headquarters

Oakland, California

Corporate Campus

Daijiang East

Hangzhou, Zhejiang, China